ПРОМОЦИИ

4BLOCKm 4/8

Многостъпална потопяема помпа , подходяща за дълбоки сондажи и кладенци . СПЕЦИАЛНА ЦЕНА !
940.00 лв.

Водна помпа DAVIS

Потопяема водна помпа с периферно работно колело !!! Висок напор и добър дебит , лесен монтаж , подходяща за водоснабдяване на семейни къщи и вили !! * Промоцията е валидна до изчерпване на количествата !!! ...
770.00 лв.

Водна помпа PQm 60

Периферна помпа със странично засмукване. СПЕЦИАЛНА ЦЕНА !
185.00 лв.

Водна помпа JSWm 1BX-N

Самозасмукваща хидрофорна помпа подходящата за еднофамилни къщи и поливане . СПЕЦИАЛНА ЦЕНА!
310.00 лв.
всички промоции

Инструкция за монтаж на филтри

 

         За осигуряване на чиста от механически примеси вода е необходимо да се осигурят следните най-важни предпоставки:

 

          1.Правилно изработване и експлоатация на водоизточниците:

 

                а/използване на естествени дренажи ,утаители и филтри на първичните водоизточници.При изработването да се използва само речна баластра.Недопустимо е използването на натрошен чакъл особено от водоразтворими скални породи и варовици.

 

                 б/ограничаване на дебита на помпата такаче да не се получава разрушаване на естествения филтър на кладенеца и отнасяне на пясъка.Експлоатацията на кладенеца не бива да води до прекъсване на водоносния слой.

 

             2.Селективно използване на механичните филтри-едрината на частиците,който задържат  филтрите да намалява по посока на водата.

 

             3.Да се отчита спадането на налягането на водата при преминаване през филтъра.

 

                ВНИМАНИЕ! Монтирането на филтри на смукателната страна на помпите е нежелателно поради силното влошаване на параметрите им.Допуска се монтиране само на най-груби филтри за ограничаване на механични примеси с едрина до 0,4 мм.

 

             4.Да се монтира байпасна връзка паралелно на всеки филтър,която да позволява подмяната и ремонта му без спиране на водоподаването.При необходимост от по-голям дебит се препоръчва вместо байпасна връзка да се монтират няколко филтъра в паралел /на байпас/.

 

              5.В райони с високо съдържание на варовик да се предвиди периодично почистване на  мрежестите филтри с оцет или кислол.Текстилните и керамични филтри не подлежат на почистване и се подменят с нови-за удължаване на срока на експлоатацията им е желателно преди текстилните да бъдат монтирани мрежести филтри.