ПРОМОЦИИ

4BLOCKm 4/13

Многостъпална потопяема помпа , подходяща за дълбоки сондажи и кладенци . СПЕЦИАЛНА ЦЕНА !
1140.00 лв.

4BLOCKm 4/8

Многостъпална потопяема помпа , подходяща за дълбоки сондажи и кладенци . СПЕЦИАЛНА ЦЕНА !
940.00 лв.

Водна помпа 2CPm 25/16B

Двустъпална центробежна помпа с висок напор и дебит . Подходяща за за захранване на поливни системи , семейни хотели , малки кооперации . ПРОМО ЦЕНА !!!
990.00 лв.

Водна помпа PQm 60

Периферна помпа със странично засмукване. СПЕЦИАЛНА ЦЕНА !
185.00 лв.
всички промоции

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА

ВОДНА ПОМПА 4”

 

 1. Да се постави токова защита с не по-голям ампераж от 1,5 пъти номиналният ток на двигателя (задължение на клиента );
 2. При дължина на захранващият кабел по-голяма от стандатната ( предвидена от производителя ), удължението да се направи с кабел който има сечение поне с 1мм2 по-голям диаметър на всяко жило;
 3. Да се предвиди при монтажа на помпата осигурително въже или проволка;
 4. Да се постави защита за ниско напрежение (консултация със специалист по токови и напреженови защити );
 5. При диаметър над 150 мм на водоизточника да се постави кожух 4” ( 110мм ) на помпата за по-добро охлаждане на двигателя ( прилагаме схема и снимки);

 

              

КОЖУХ ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА ДВИГАТЕЛ ПОТОПЯЕМА СОНДАЖНА ПОМПА 

                      ПРИ ДИАМЕТЪР НА ВОДОИЗТОЧНИКА > ф 150 мм

 

6. Да се осигури защита на помпата от работа на сухо (датчик за ниво или електронен хидрофор ).

 

 

 

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА

ДРЕНАЖНА ВОДНА ПОМПА

 

 1. Да се постави токова защита с не по-голям ампераж от 1,5 пъти номиналният ток на двигателя (задължение на клиента );
 2. При дължина на захранващият кабел по-голяма от стандатната ( предвидена от производителя ), удължението да се направи с кабел който има сечение поне с 1мм2 по-голям диаметър на всяко жило;
 3. Да се предвиди при монтажа на помпата осигурително въже или проволка;
 4. Да се постави защита за ниско напрежение (консултация със специалист по токови и напреженови защити );
 5. При инсталацията в шахта или резервоар помпата да се поставя във най-ниската точка в специално изработена нисша , като размерите й са дадени в каталог за водни помпи;
 6. Да се осигури защита на помпата от работа на сухо (датчик за ниво или поплавък ).